Regulamin Sklepu Internetowego margogdansk.pl

I. DEFINICJE

 1. REGULAMIN - niniejszy Regulamin, wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch stron Umowy Sprzedaży.
 2. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży produktów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie.
 4. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem margogdansk.pl.
 5. SPRZEDAWCA – właściciel Sklepu internetowego margogdansk.pl.
 6. KUPUJĄCY – Klient i/lub Konsument.
 7. KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego margogdansk.pl.
 8. KONSUMENT - osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego margogdansk.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu Konta w Sklepie internetowym margogdansk.pl.
 10. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po rejestracji i zalogowaniu się w Sklepie internetowym margogdansk.pl, oznaczony loginem oraz hasłem, pozwalający na zarządzanie przez Użytkownika swoimi danymi oraz Zamówieniami, a także zawieranie Umów sprzedaży.
 11. KONTO KLIENTA PROFESJONALNEGO – Konto, do którego dostęp przyznawany jest kosmetyczkom, kosmetologom, właścicielom salonów kosmetycznych, gabinetów SPA oraz studentom i studentkom kierunków kosmetycznych uprawnionym do zakupu kosmetyków przeznaczonych do użytku profesjonalnego
 12. KONTO KLIENTA DETALICZNEGO – Konto, do którego dostęp przyznawany jest pozostałym, niewymienionym w ust. 11 Użytkownikom
 13. STREFA KLIENTA PROFESJONALNEGO – podstrona Sklepu margogdansk.pl dostępna tylko dla zarejestrowanych i zweryfikowanych Klientów Profesjonalnych.
 14. STREFA KLIENTA DETALICZNEGO – podstrona Sklepu margogdansk.pl dostępna dla Klientów Detalicznych oraz niezarejestrowanych Użytkowników.
 15. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu internetowego margogdansk.pl.
 16. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu margogdansk.pl oferta zawarcia Umowy sprzedaży.
 17. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu margogdansk.pl.
 18. FORMA PŁATNOŚCI – oferowana przez Sprzedawcę forma dokonania zapłaty za zamówione Produkty, wybrana przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 19. FORMA DOSTAWY – oferowana przez Sprzedawcę forma dostarczenia zamówionych Produktów Kupującemu, wybrana przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 20. DOKUMENT SPRZEDAŻY – paragon z kasy fiskalnej lub faktura VAT, w zależności od wskazania Kupującego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego margogdansk.pl , w tym zasady rejestracji w Sklepie, składania i realizacji zamówień produktów będących w ofercie Sklepu, zasady płatności, anulowania i zmiany zamówień, zasady odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
3. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta niniejszego regulaminu.

§ 2

Klientem sklepu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwana dalej Kupującym.

§ 3

1. Właścicielem Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem URL: margogdansk.pl są:
a) Andrzej Manikowski, działający pod firmą MARGO ANDRZEJ MANIKOWSKI, NIP: 5841066388, REGON 190997483
oraz
b) Renata Manikowska, działająca pod firmą MARGO RENATA MANIKOWSKA, NIP: 5841925319, REGON 363330986,
wspólnicy spółki cywilnej MARGO S.C., ul. Szara 41, 80-116 Gdańsk, NIP: 5833192026, REGON: 363375948, zwani dalej Sprzedawcą.
2. Kontakt ze sklepem margogdansk.pl możliwy jest:
a) drogą elektroniczną pod adresem: biuro@margogdansk.pl
b) telefonicznie pod numerem: +48 58 322 01 51 lub +48 510 582 087
c) listownie pod adresem: ul. Szara 41, 80-116 Gdańsk

III. REJESTRACJA I LOGOWANIE

§ 4

1. W celu dokonania rejestracji w Sklepie należy wybrać w zakładce margogdansk.pl/rejestracja interesujący Użytkownika rodzaj rejestracji.
2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie swoimi danymi odpowiedniego formularza rejestracyjnego.
3. Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje potwierdzenie utworzenia Konta na adres e-mail podany przy rejestracji.

§ 5

1. Formularz rejestracyjny dla Klientów Profesjonalnych dostępny jest pod adresem url: margogdansk.pl/rejestracja-klienta-profesjonalnego.
2. Do pełnej aktywacji Konta Klienta Profesjonalnego niezbędna jest weryfikacja podanych w formularzu rejestracyjnym danych, przeprowadzana przez pracownika Sklepu.
3. O aktywacji Konta Klienta Profesjonalnego lub odmowie aktywacji Użytkownik informowany jest poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Użytkownika podany przez niego przy rejestracji.

§ 6

1. Formularz rejestracyjny dla Klientów Detalicznych dostępny jest pod adresem url: margogdansk.pl/rejestracja-klienta-detalicznego.
2. Konto Klienta Detalicznego aktywowane jest automatycznie, bez konieczności dodatkowej weryfikacji.

§ 7

1. Logowanie na Konto Użytkownika odbywa się poprzez wpisanie loginu oraz hasła Użytkownika w formularzu logowania na stronie margogdansk.pl/logowanie.
2. W panelu administracyjnym Użytkownik może zarządzać swoimi danymi podanymi podczas rejestracji, ma również dostęp do historii swoich zamówień dokonanych w Sklepie oraz plików do pobrania, jeśli Sprzedawca udostępnia takie pliki dla danej grupy Klientów.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§ 8

1. Zamówień w Strefie Klienta Profesjonalnego dokonywać mogą jedynie zalogowani Klienci Profesjonalni, których konto zostało zweryfikowane i aktywowane.
2. Zamówień w Strefie Klienta Detalicznego dokonywać mogą zarówno zalogowani Klienci Detaliczni, jak i niezalogowani Użytkownicy. Aby dokonywać zamówień w Strefie Klienta Detalicznego, rejestracja nie jest wymagana.

§ 9

Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

§ 10

1. Dodawanie wybranych produktów do zamówienia dokonuje się poprzez przycisk „Dodaj do koszyka” widniejących przy każdym produkcie prezentowanym na podstronach Sklepu.
2. Zamówienia wybranych produktów dokonuje się poprzez:
a) przejście do zakładki „Koszyk
b) weryfikację poprawności zamówienia przez Użytkownika
c) potwierdzenie poprawności zamówienia przyciskiem „Przejdź do kasy”
d) uzupełnienie wymaganych przez Sklep danych kontaktowych i adresu do wysyłki, jeśli są niekompletne
e) jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT – zaznaczenie odpowiedniego pola oraz uzupełnienie danych niezbędnych do wystawienia faktury
f) wybór formy płatności oraz dostawy zamówionych produktów
g) potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu oraz jego akceptację
h) potwierdzenie poprawności wszystkich danych przyciskiem „Kupuję i płacę”.
3. Zatwierdzenie zamówienia określone w ust. 2 lit. h) niniejszego paragrafu oznacza zawarcie umowy i pociąga za sobą obowiązek zapłaty za wybrane produkty w wysokości określonej w zamówieniu.

§ 11

Potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające rodzaj i ilość zamówionych produktów, ich ceny jednostkowe, łączną cenę zamówienia oraz koszt dostawy przesyłane jest każdorazowo drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres e-mail.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§ 12

1. Zamówienia są rozpatrywane i realizowane przez obsługę Sklepu w terminie:
a) do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w przypadku produktów wysyłanych za pobraniem
b) do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty za zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku zamówień, co do których jako formę płatności wskazano przedpłatę.
2. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia przez obsługę Sklepu oraz czas dostarczenia przesyłki.

§ 13

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie.
2. W razie braku dostępności w magazynie produktu będącego przedmiotem zamówienia Klient każdorazowo informowany jest o etapie i terminie realizacji zamówienia i może zadecydować o modyfikacji zamówienia, jego anulowaniu lub przesunięciu terminu dostawy.

VI. CENY TOWARÓW

§ 14

1. Wszystkie ceny podane na stronie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceny wyświetlane na podstronie internetowej Sklepu są wiążące w chwili złożenia zamówienia.
3. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które pokrywa Klient.

§ 15

Wszelkie oferty promocyjne ważne są wyłącznie w terminie podanym na stronie internetowej Sklepu lub w braku oznaczenia takiego terminu – do wyczerpania zapasów magazynowych.

§ 16

Ceny poszczególnych produktów mogą się różnić w zależności od tego, czy oferowane są w Strefie Klienta Profesjonalnego (ceny hurtowe), czy też w Strefie Klienta Detalicznego (ceny detaliczne).

VII. PŁATNOŚĆ

§ 17

1. Sklep akceptuje płatności:
a) w formie gotówkowej - w przypadku wysyłki za pobraniem
b) w formie przelewu dokonanego na rachunek Sklepu wskazany na stronie margogdansk.pl/kontakt
c) za pośrednictwem operatora płatności „Przelewy24”.

VIII. DOSTAWA

§ 18

1. Sklep dostarcza Klientowi zamówione produkty za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
2. Istnieje możliwość dostarczenia zamówionych produktów przez Przedstawiciela Handlowego Sklepu po uprzednim uzgodnieniu szczegółów takiej formy pod numerem telefonu +48 510 582 087.
3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionych produktów w siedzibie Sklepu pod adresem ul. Szara 41, 80-116 Gdańsk.

§ 19

1. Koszt wysyłki dla zamówień o wartości do 500 złotych dostarczanych za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi:
a) 20 złotych brutto przy wysyłkach za pobraniem
b) 17 złotych brutto przy wysyłkach po przedpłacie (przelew na rachunek Sklepu lub transakcja za pośrednictwem operatora płatności „Przelewy24”).

2. Dla zamówień o wartości powyżej 500 złotych dostarczanych za pośrednictwem firmy kurierskiej koszt wysyłki wynosi 0 złotych.

§ 20

Dostawy realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IX. DANE OSOBOWE

§ 21

1. Sklep działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Administratorem danych osobowych jest właściciel Sklepu.

§ 22

1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
2. Warunkiem możliwości dokonywania przez Klienta zamówień w Sklepie jest podanie danych osobowych we wszystkich polach oznaczonych jako wymagane w formularzu rejestracyjnym i/lub formularzach, których wypełnienie jest niezbędne do ukończenia procesu składania zamówienia.

§ 23

1. Dokonując rejestracji w Sklepie lub składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych:
a) w celu i zakresie niezbędnym dla zawierania i wykonywania Umowy sprzedaży, w tym realizacji przez Sprzedawcę zamówienia Klienta, tj. dla dostarczenia Klientowi zamówionych produktów oraz dokonanie rozliczeń
b) w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
2. Klient ma prawo swobodnego wglądu do swoich danych osobowych i prawo ich poprawiania za pośrednictwem panelu administracyjnego Konta Użytkownika.
3. Klient ma prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić Sprzedawcy w formie pisemnej.
4. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi Kupujący.

§ 24

1. Sprzedawca w ramach prowadzonej działalności uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klientów z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
2. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klienta podmiotom zewnętrznym.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 25

Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy (tj. od dnia odebrania zamówionych produktów przez Konsumenta).

§ 26

1. Odstąpienia od umowy dokonuje się, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest do pobrania pod adresem: margogdansk.pl/oswiadczenie_odstapienie_od_umowy.doc
3. Oświadczenie można przesłać:
a) drogą elektroniczną na adres: biuro@margogdansk.pl lub
b) listownie na adres: MARGO S.C., ul. Szara 41, 80-116 Gdańsk.

§ 27

1. Konsument ma obowiązek zwrotu Sprzedawcy zamówionych produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie produktów przed jego upływem.
2. Zwrotu produktów należy dokonywać na adres Sprzedawcy: MARGO S.C., ul. Szara 41, 80-116 Gdańsk.

§ 28

1. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym poniesione przez Konsumenta koszty dostarczenia towaru.
2. Zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania przez Sprzedawcę zwróconych produktów lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu odesłania produktów.
3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiej samej metody płatności, jakiej użył Konsument do zapłaty za zamówione produkty lub innej, wcześniej ustalonej z Konsumentem formy płatności.
4. Jeżeli Konsument wybrał jako sposób dostarczenia zwracanych produktów do Sprzedawcy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca zwraca Konsumentowi wyłącznie koszty zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności.

§ 29

1. Zgodnie z art. 38 Ustawy, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XI. REKLAMACJE

§ 30

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktów oferowanych w Sklepie w zakresie określonym w art. 556 i nas. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 459) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
3. W przypadku Konsumenta, jeśli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania zamówionych produktów, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania produktu.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

§ 31

1. Kupujący może żądać od Sprzedającego wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
2. Jeżeli produkt sprzedany ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad lub wadę usunie.
3. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

§ 32

1. Kupujący chcący dokonać zgłoszenia reklamacyjnego powinien skontaktować się ze Sklepem w formie pisemnej, wysyłając zawiadomienie na adres: MARGO S.C., ul. Szara 41, 80-116 Gdańsk.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) imię i nazwisko zamawiającego
b) adres do korespondencji
c) numer zamówienia lub numer rozliczenia (faktury)
d) okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady
e) określenie żądania zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego
f) czytelny podpis osoby zgłaszającej reklamację.
3. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu.

§ 33

1. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
2. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca wymienia wadliwy Produkt na wolny od wad lub usuwa wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania przez Sprzedawcę zwróconych produktów lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu odesłania produktów.

§ 34

Klient realizujący swoje uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy ma obowiązek dostarczyć wadliwy produkt na adres: MARGO S.C., ul. Szara 41, 80-116 Gdańsk.

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

§ 35

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą;
c) konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 459), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.).

§ 37

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Sklepu, a także pod adresem internetowym margogdansk.pl/regulamin.
2. Regulamin może być utrwalany, pozyskiwany i odtwarzany poprzez jego wydruk lub zapis na odpowiednim nośniku danych.

§ 38

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
a) zmiany przepisów prawnych dotyczących sprzedaży konsumenckiej oraz handlu elektronicznego;
b) zmiany form płatności;
c) zmiany sposobów dostawy;
d) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

§ 39

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 26 czerwca 2017 roku.